Facebook
Исторически музей
Община Поморие

История на музея

Поморийския музей

Елена Йорданова

 

Сградата, в която е уредена експозицията на Исторически музей гр. Поморие  е реставрирана старинна сграда, построена  в годините от 1885-1895 г. като гръцко девическо училище. Издигнато от голямо завещание на Фотини Карианди. Пострадало в пожара от 1906 г. и реставрирано през1918 г. В следващите години  в сградата се помещава “Анхиалската народна прогимназия”и Непълната смесена гимназия “Иван Вазов”, която е закрита през1935 г. През 1944 г. гимназията е възстановена, като сградата се ползва за училище до1960 г. След това е предоставена за нуждите на Детска градина №2. От 1979 г. е обявена за паметник на културата .

25-вековната история на града е белязана с присъствието на древни цивилизации.  Изворите посочват стратегическото значение на Анхиало през целия период на  неговото съществуване. В града и общината има  множество паметници доказателство за славното ни минало. Още през 1936 г. в заповедните книги на градско Общинско управление има забрана на иманярските разкопки в района на общината. Археологическите проучвания в Поморие са епизодични с големи прекъсвания. Те започват през 1966 г. под ръководството на Михаил Лазаров.

През годините не се стига до създаването на музей, поради това доста археологически материали от Поморие са разпръснати в различни музеи като Бургас, Варна, Карнобат, както и Националния Архиологичиски музей.

Инвентирането на първите археологически материали датира от  1977 г. Повечето от тях са откупки от поморийски граждани. В последствие е открита музейна сбирка експонирана в реставрирана от Общината стара поморийска къща /Българо-Гръцко дружество/. След пълна реконструкция на сегашната сграда, на 31.07.1997 г. Общински музей и галерия отваря врати с уредник Янчо Граматиков. С решение на Общински съвет – Поморие №305/29.04.2005 г. Исторически музей придоби статут от Министерство на културата. Основната му функция е събиране, документиране, опазване, научно изследване и популяризиране на паметниците на културата.

В музея има обособени няколко отдела: Археология, Етнография, Нова и най-нова история, Художествен и филиал Музей на солта.

Археологическата експозиция на Исторически музей Поморие е разпределена в няколко зали: „Праистория”, „Античност”. Най богата е експозицията представяща римския град Анхиало, това е периодът на разцвет на града. В периода 2007 – 2010 г. се проведоха археологически проучвани в местността Палеокастро. Новооткритите находки са експонирани в изцяло обновени витрини. В музея е обособена и зала „Нумизматика”. Най-старите монети са на различни гръцки полиси по крайбрежието, както и на тракийските и на македонските царе (V – I в. пр. Хр.). Централно място в залата заемат бронзовите монети на Анхиало, сечени продължително време през римската епоха, както и други римски сребърни и бронзови монети (I – IV в.). Тогава градът е най-големият селищен център по южното ни Черноморие. От средновековието (V – XIV в.) са се съхранили монетни находки със стотици екземпляри, като специално място е отделено на българското средновековно монетосечене (XIII – XIV в.). Интерес представляват и османските сребърни монети (XV – XIX в.), открити край Поморие.

Съвременно Поморие е център на голяма община с изключително богата етнографска зона, уникални традиции и комплекси като с. Горица , с. Козичино и самият гр. Поморие. Експонатите от фонд „Етнография” представят стопанския и духовен живот в Поморийския край. Духът и уредбата на градски дом от този период са експонирани на втория етаж на музея: представен е интериор на гостна стая и спалня, красиви градски вещи, вносни сервизи и др.

С цел проучването на миналото на поморийския край от най-ново време към Исторически музей Поморие се създава отдел „Нова и най-нова история”. Той се състои от два раздела: „Нова история на България” – за периода от 1878 до 1944 г. и „Най-нова история на България” – от 1944 г. до наши дни. Разглежда се икономическото, обществено-политическото, културното и просветното развитие на гр. Поморие и региона. Фондът разполага с богат снимков материал както и голям брой вещи и документи, които отразяват архитектурата на града, участия в политически, културни, спортни и други масови прояви, разкриващи историята, атмосферата и народопсихологията на града. В изложбена зала са показани експонати от 20-те години на миналия век, както и интересни макети. Повечето от тях са дарение на поморийски граждани.

Други обекти към Исторически музей – Поморие е Музей на солта и Антична куполна гробница. Музея на солта е открит през 2002 г. като резултат от изпълнението на мащабни проекта по програма „Фар”. Експозицията на музея включва богата колекция от стари фотоси на града и солниците, на отделни операции при добива на сол, нейното транспортиране, преработване и съхранение.Събрани са диапозитиви, филми, видео и аудиозаписи. Могат да се видят, също така, стари карти и документи, образци от сол, оригинални соларски инструменти. Освен музейната експозиция, на територия от около 20 декара са запазени действащи солници, работещи по традиционната „анхиалска ” технология.

Гробницата представлява оригинално антично съоръжение, единствено на Балканския полуостров. Обявена е за паметник на културата от национално значение. Тя е съчетание на тракийски обичай с римска строителна традиция. Смята се, че е хероон (мавзолей) на богата анхиалска фамилия, в който периодично са били извършвани религиозни езически ритуали.  Днес гробницата е разположена  в района на Станцията за овощарство и лозарство, северозападно от пътя Поморие – Бургас.