Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Цени на входни билети

                 

Цена на входен билет за Исторически музей Поморие:

 

-         Възрастни

-         Учащи/ пенсионери

-         Семеен билет

-         Деца до 7 г. и хора с увреждания

 

 

 

     5.00 лв.

     2.00 лв.

     12.00 лв.

     безплатно

 

Пакетна цена за туристи:

 за посещение на всички 5 обекта Общински исторически музей;  Музей на солта; Куполна гробница; Посетителски център "Поморийско езеро" и Посетителски център за Рибарство и морско дело:

-         възрастни                                                                          

-         Учащи/ пенсионери

-         Семеен билет

за посещение на 4 обекта Общински исторически музей;  Музей на солта; Куполна гробница; Посетителски център "Поморийско езеро”

-         възрастни                                                                          

-         Учащи/ пенсионери

-         Семеен билет

за посещение на 3 обекта: Общински исторически музей;  Музей на солта и Куполна гробница

-         възрастни                                                                          

-         Учащи/ пенсионери

-         Семеен билет

 

за посещение на 2 обекта: Общински исторически музей и

Куполна гробница или ПЦ за рибарство и морско дело

-         възрастни

-         Учащи/ пенсионери

-         Семеен билет

за посещение на 2 обекта: Общински исторически музей и

Куполна гробница или ПЦ "Поморийско езеро”

-         възрастни

-         Учащи/ пенсионери

-         Семеен билет

 

 

 

 

20.00 лв

8.00 лв.

40.00 лв.

        

                     

18.00 лв.

7.00 лв

36.00 лв

 

12.00 лв.

5.00 лв.

28.00 лв.

 

 

 

     9.00 лв.

     3.00 лв.

     18,00 лв.

 

 

     8.00 лв.

     3.00 лв.

     18,00 лв.  

Такса беседи:

-         на български език в 1 обект / за групи до 5 души/

-         на български език в 1 обект / за групи над 5 души/

-         тематична след предварителна заявка

-         беседа на руски език за Общински исторически музей - след предварителна заявка

 

     10.00 лв.

     20.00 лв.

     15.00 лв.

     20.00 лв.

 

Заснемане на музейни експозиции:

-         за любителско видео и фото заснемане

-         професионално заснемане

 

5.00 лв.

     100.00 лв. 

Керамично Ателие:

-        Деца Индивидуално

-        Деца група 3-7 души

-        Възрастен Индивидуално

-        Възрастен група 3-5 души

-        Изпичане бисквит

-        Изпичане глазура

 

-        15.00 лв

-        10.00 лв

-        18.00 лв

-        12.00 лв

-        5.00 лв

-        8.00 лв.