Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурса за длъжността "Уредник на Нова и Най-нова история"

Списък на допуснатите кандидати до втори етап на конкурса за длъжността "Уредник на Нова и Най-нова история" в Исторически музей - Поморие:
 
 
Във връзка с провеждането на конкурс за длъжността "Уредник на Нова и Най-нова история", обявен със заповед РД-01-21-А от 11.03.2019 г, конкурсната комисия реши: допуска до втори етап - събеседване следните кандидати:
Любка Николаева Николова
Галина Маркова Банчева
Кандидатите следва да се явят на 02.05.2019 г. от 11:00 ч. в сградата на Исторически музей - Поморие.

Исторически музей - Поморие