Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Исторически музей Поморие с изготвена нова изложба на тема: "Православието в Поморие - минало и настояще"

    Здравейте, скъпи жители и гости на град Поморие!
    Приятели на Историческия музей!


С радост ви съобщаваме, че в Исторически музей Поморие е изготвена нова изложба на тема: „Православието в Поморие – минало и настояще”. Откриването ще се състои на 17 юли 2020 г. (петък) от 18.00 ч. в двора на Историческия музей.

Изложбата „Православието в Поморие- минало и настояще” е посветена на богатото християнското наследство на Поморие - на неговите духовни традиции и религиозни деятели. Тя е опит да се възкреси славната история на древния град, който е бил важен митрополитски център с високообразовани архиереи, участващи активно в духовния и културния живот на Анхиало. Специално внимание е отделено на материалните свидетелства на религиозния живот. В изложбата могат да се видят средновековни стенописни фрагменти, кръстове-реликварии, образци на иконографското изкуство от XVIII и XIX век, красива църковна утвар, богослужебни одежди, книги и др.


Заповядайте!