Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Нови услуги в Исторически музей Поморие

Цените на входен билет за: Общински исторически музей; Музей на солта; Куполна гробница се допълват:

1.Семеен билет /родители с едно, две или повече деца/: 5.00 лв.;
2.Комбиниран семеен билет /посещение на Исторически музей, Музей на солта и Куполна гробница/: 10.00 лв.;

Други такси,които се въвеждат:

1.Образователна програма „Забавна археология”: 5.00 лв. на учащ;
2.Еднократно ползване на залата на най-горния етаж в музея: 50.00 лв. на час.;
3.Предоставяне на зали за временни изложби и експозиции на фотографи, художници и др.: 10.00 лв. на ден.
4.За прояви на община Поморие и държавни институции - безплатно с разрешение на Кмета на общината.