Facebook
Исторически музей
Община Поморие

На 17 юни в Исторически музей - Поморие бе открита изложбата "Балканската война и нейното отражение в анхиалския край"