Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Козарева могила - селище и некропол от V хилядолетие пр. Хр. Представяне на археологическите проучвания за сезон 2017г.

Исторически музей Поморие и екипът на проф Петя Георгиева, СУ "СВ. Климент Охидски", ви канят на представянето на

резултатите от археологическите проучвания на обект Козарева могила - селище и некропол от V хилядолетие пр. Хр. 

Козарева могила край град Каблешково датира от началото на енеолита - V хил. пр. Хр.
Разкопките на селищната могила са разкрили южните части на две големи, частично вкопани, сгради от късно- енеолитен период.  
В тях са намерени много интересни и ценни предмети и съоръжения , за които се предполага че са използвани за производството на съдове.
До праисторическото селище е открит и некропол от ранния енеолит.