Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Исторически музей Поморие затваря врати за посетители!

Във връзка с обявеното извънредно положение покрай Covid-19 обявяваме, че Исторически музей – Поморие затваря врати за посетители!

В связи с объявленной чрезвычайной ситуацией на Covid-19 мы объявляем, что Исторический Музей - Поморие закрывает двери для посетителей!

In connection with the declared emergency situation along Covid-19 we announce that Historical Museum – Pomorie closes doors for visitors!