Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Исторически музей - Поморие отбелязва Деня на българската археология (14 февруари)

 

Исторически музей – Поморие отбелязва Деня на българската археология (14 февруари)

На 14 февруари по традиция честваме Трифон Зарезан. Празникът е свързан със зарязването на лозите и символизира началото на трансформацията на природата, която се подготвя за нов живот.

В началото на 70-те години все повече професии се сдобиват с професионален празник. Колегията на българските археолози естествено възприема Трифон Зарезан за свой професионален празник и от 1971 г. честваме и Деня на българската археология.

Поморие е град с богато археологическо наследство. Още по времето на Руско-турската война са намерени редица паметници. Най-видният от тях е надписът на Авлудзенис, чийто оригинал се намира в Ермитажа. Професионални разкопки започват през 1966 г. Тогава са намерени две перфектно запазени улици с множество антични и средновековни градски сгради. През 1979 г се изгражда нов водопровод и е разкрита западната порта на Анхиало, за съжаление резултатите остават непубликувани и се изгубват. През 1989г е разкрита голяма пещ за керамика.

През 2007 г. благодарение на родолюбиви поморийци започват редовни разкопки. Открит е голям градски комплекс от античната епоха, части от уличната мрежа, светилище на египетските божества Сарапис и Изида, средновековен некропол и ценни средновековни църковни стенописи. Сред най-ценните експонати са викингска фибула, оброчна ара на Изида и Сарапис, коринтска керамика и много монети. Разкопките на този парцел продължават до 2013 г.

В периода 2014 – 2015 г. се осъществява проект за реконструкция на съвременната водопроводна мрежа „Воден цикъл”. По време на най-мащабните разкопки са намерени стотици ценни експонати и следи от древни сгради. Благодарение на този проект са установени окончателните трасета на крепостните стени. Регистрирани са точните етапи на съществуване на града. Проследява се пристанищната каменна стена. Сред най-интересните находки са майсторски изработен керамичен бюст на богинята Атина, семейна църква със саркофаг, невероятна подова мозайка изработена от мраморни, варовикови и изпечени керамични тесери, впечатляваща със своето изящество и много други интересни находки.

Успоредно с проект „Воден цикъл” се проведе и инвестиционен проект за изграждане на детска градина „Слънце” в кв. „Север”. При проучванията археолозите се натъкват на единствената сграда, за която е сигурно че датира от V в пр.н.е. Постройката представлява храм на Кибела. Най – интересната находка е магическа оловна пластина с надпис на старогръцки език. Интерес буди и красива бронзова кана ойнохое, както и множество дарове и предмети свързани с женския свят. Намерени са много фрагменти от стенна мазилка с изписани имена на граждани, отправящи своята молитва.

По същото време се проведе и спасително проучване на територията на некропола на древния Анхиало, във връзка с построяването на воден атракцион „Сънсет Аквапарк”. Бяха регистрирани 85 гроба датиращи от II- III в. Бронзови стригили, стъклени балсамарии, керамични предмети и гема с образа на бог Хелиос са сред най-интересните находки.