Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Исторически музей Поморие остава затворен и за празниците, като се очаква да отворим врати за посетители на 04. 01. 2021 г.

Исторически музей Поморие ще бъде затворен за посещение в периода от 28.11.2020 г. до 04.01.2021 г. на основание на заповед на министъра на здравеопазването.