Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Християнското наследство на Анхиало (I-XV в.) - видеопрезентация, част от изложбата "Православието в Поморие - минало и настояще"

Към изложбата на тема: „Православието в Поморие- минало и настояще” е изготвена видеопрезентация със заглавие: „Християнското наследство на Анхиало от I до средата на XVв.”