Facebook
Исторически музей
Община Поморие

14 ФЕВРУАРИ-ДЕН НА ЛОЗАРЯ

14 ФЕВРУАРИ-ДЕН НА ЛОЗАРЯ
Поморие от древни времена се слави с лозята си и с производството на вино.За отглеждането на лозя имаме сведения още от древните траки, обитавали тукашните земи. За лозята в Анхиало ни разказва византийската принцеса Анна Комнина (1083- 1153 г.) в историческия си труд „Алексиада”. А османският пътешественик, историк и пътеписец от XVII век Евлия Челеби също посочва като една от забележителностите на града ни „многото лозя”.
След Освобождението (1878г.) лозарството, винопроизводството и търговията с вино и ракия продължават да бъдат основен поминък на анхиалци наред със солодобива и риболова. През 1898г. се учредява Лозарско дружество, а през 1901г. и дружество
„ Свети Трифон” за пласмент на произвежданото вино. В 1898г. в града се открива единствената за времето си фабрика за коняк на Георги Диамантопуло, а през 1904г. и спиртната фабрика „България” на Никола Маджаров. След 1924г. са увеличени площите на лозята. През същата година основна част от лозарите се обединяват и учредяват производителната лозаро- винарска кооперация „Димят”.
За нуждите на разрастващата се кооперация през 1932г. започва строеж на нова винарска изба. През 1934г. избата е предадена за експлоатация със закупен инвентар от чужбина.
Новите стопански промени настъпили след 9 септември 1944г. дават своето отражение и в областта на виноделието. През 1947г. с национализацията на едрата частна собственост се създава “Държавен спиртен монопол”. Той получава избата на Лозаро-винарската кооперация “Димят”, както и придобива спиртоварна от едрите търговци. През 1952 г. поморийският клон на “Държавния спиртен монопол” е уедрен и преименуван в Държавно промишлено предприятие “Винпром”-Поморие. В Поморийския край започват да се засаждат все повече площи с ценните винени сортове Юни блан, Ркацители, Мискет, Отонел, Каберне, Димят и др. Дейността и производството на “Винпром”- Поморие се разширяват. 1970-1971г. отвяра врати и Конячния цех.
В периода 1990/1991г. се образува Държавна фирма „Винпром-Черноморско злато” със седалище гр. Поморие. Понастоящем предприятието е частна собственост и носи наименованието „Черноморско злато-Поморие”. В наши дни съществуват и частни изби, които продължат добрата традиция и качество на поморийското вино.
И днес Поморие е символ на висококачествено вино и спиртни напитки. Славата на тази продукция е известна в Русия, в страните от Източна Европа, на големите западноевропейски и азиатски пазари, както и отвъд океана.