Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Православието в Поморие минало и настояще

Изложбата „Православието в Поморие минало и настояще" е посветена на християнското наследство на Поморие - на неговите духовни традиции и религиозни деятели. Тя е опит да се възкреси  историята на древния град, който е бил важен митрополитски център с високообразовани архиереи, участващи активно в духовния и културния живот на Анхиало. Специално внимание е отделено на материалните свидетелства на религиозния живот. В изложбата могат да се видят средновековни стенописни фрагменти, кръстове-реликварии, образци на иконографското изкуство от XVIII и XIX век, красива църковна утвар, богослужебни одежди, книги и др.