Facebook
Исторически музей
Община Поморие

Антична куполна гробница

Антична куполна гробница – Хероон(мавзолей) край град Поморие

 

Датировката на гробницата мавзолей се отнася към II – IV в. сл. Хр. Съоръжението е известно сред местното население като Кухата могила.

Тя е обявена за паметник на културата от национално значение.

Мавзолеят се състои от две преддверия, дромос(коридор)и централна камера. Следи по входното стъпало подсказват, че тук е 

имало двукрила врата, многократно отваряна. През античността в мавзолея са се извършвали религиозни ритуали.

Камерата представлява полуцилиндричен пръстен с централна куха колона, носеща свода, която се разширява нагоре

като гъба и се слива с кръглата стена на залата. Именно това архитектурно решение прави уникален този античен паметник.

В източната чст на свода личат следи от хоросанова мазилка покрита с тъмнозелена боя, което дава основание да се предположи,

че централната зала е била измазана и украсена със стенописи. В стената има 5 симетрично разположени ниши.

Този уникален паметник съчетава в себе си римска строителна техника с тракийска традиция.

От 1-ви Ноември 2020 г. Антична Куполна гробница ще работи само по предварителна заявка за групи над 15 човека.

С 1 ноября 2020 года Древняя Купольная Гробница будет работать только по предварительному запросу для групп более 15 человек.

As of November 1, 2020 the Ancient Beehive Tomb will only work upon request for groups of over 15 people.

За заявки 2-3 дни по-рано !!!

(for reservations 2-3 days earlier):

От Понеделник до петък / С понедельника по пятницу / Monday to Friday

Тел/ phone             Email

0596/22008            pomoriemuseum@abv.bg

GSM

0889035718 / 0887451832